Gweld dwi’n ail ddechrau’r gwefan yma, meddwl fysa’ post  i grynhoi’r fideos wnes i cyn i fi cael minor breakdown a cholli ffydd yn be oni’n trio neud… Heb swnio’n fel twat dwi’n meddwl roedd rhai o’r fideos reit dda de, heblaw am Shenmue (Sega Dreamcast), mi roedd hwnna’n crap! Dwi am grynhoi bob fideo yn y post  yma i chi cael rhiw rhagflas o be ydi nhw a be oni trio ei gyflawni.

Dyma’r playlist o’r hen fideos:

“Chwara Gems Trailer”

Bac in ddy de oni a ffrind efo gwefan o enw amrwd.com, sef music label DIY wnaethom ddechrau yn nyddiau coleg (Obvs). Cyn i amrwd.com mynd lawr mewn fflamau oni yn awyddus i drio creu cynnwys o fath wahanol o dan yr enw. Yr unig beth gafwyd ei recordio roedd intro i “Amrwd yn cyflwyno: Chwara’ Gems”, ac mae yna tua 10 eiliad o hwnnw yn y fideo yma. Pryd wnes i brynu’r Web Server (as you do) mi wnes i ddod ar draws y fideo mewn ffolder ar fy laptop a licio’r enw ac felly ei ailgylchu.

Cerddoriaeth gan y ‘Gwrachod’ sydd ar y fideo (a thipyn o’r fideos i ddeud y gwir). Sef un o’r artistiaid amrwd.com bac in ddy de.

O ran y clips dwi’n defnyddio yn y fideo, ymdrechion wedi methu ydi hanes bob un heblaw am Barcelona 1992 (Sega Mega Drive), recordio hwnna yn sbeshal ar gyfer effaith comedi ar y cychwyn….

“Shenmue”

Mi wnaeth hwn yn ski-whiff o’r cychwyn os dwi’n onest efo fy hun. Pryd oni wedi creu’r wefan (dwi’n deud ‘creu’ ond golygu ‘prynu’) mi roedd E3 2015 ymlaen a chafwyd Shenmue 3 cael ei gyhoeddi i ffanffer enfawr. Mae’r gwreiddiol yn rhywbeth rhyfedd iawn, mae’n gêm uffernol o bwysig ond heb heneiddio yn dda o gwbl.

Wnes i recordio dros 10 awr o ffwtej…. ond oni’n newydd i’r busnes fideos ‘ma ac oni mor distraught efo faint o crap yw’r gêm erbyn nawr oni methu neud o weithio. Er dwi’n meddwl fod y ddwy fideo reit crap ar y cyfan wnes i job reit dda ar y munud a hanner olaf yr ail fideo, ond mae angen gwylio’r fideo iddo neud synnwyr mashiwr.

“Intro i Inca”

Does dim llawer i ddeud am y fideo yma. Dod ar draws gem o enw Inca (Philips Cd-i, 1993) sydd efo intro gorau i unrhyw gêm erioed ac eisiau esgus i roi o fyny. Mi roedd y intro yn half assed ond oni wirioneddol golygu be ddwi’n deud ar y diwedd.

“Ynbocsin: Retron 5”

Dim llawer i ddeud am y fideo yma chwaith, wedi prynnu Retron 5 a meddwl saf fideo sydyn yn cŵl. Dwi rili fewn i fideos youtube, enwedig stwff fel ynbocsin gwael o stwff, felly trio ail creu hynna oni yn y fideo yma. Dwi’n reit siŵr hwn yw’r ynbocsin gyntaf yn y Gymraeg hefyd.

“Iwan Hughes – Guano”

Mi ddoth y fideo yma allan o ymgais aflwyddiannus o drio creu fideo ynglŷn ar gem Kerbal Space Program (PC). Enw ar y fideo yna oedd “Menter Gofod Guto Bebb”. Mi roedd yn gyfres o 5 fideo i fod ac mi roeddwn wedi casglu’r ffwtej i gyd gan gynnwys golygu’r ddwy fideo gyntaf. Y rheswm wnesi benderfynu ddim rhyddhau hwnnw roedd ar y pryd some shit went down efo Guto Bebb ac ambell berson ar Twitter, ac mi roedd yna son o am gyfreithwyr ayyb. Oni ddim ffansi cymysgu fewn i’r holl beth ac oherwydd oni di plastro gwyneb Guto Bebb ym mhobman yn y gêm a’r fideo oni methu ail golygu’r fideos. Er mwyn trio cael unrhyw fath o ddefnydd o be wnesi gasglu wnesi gofyn i fy close personal showbiz friend fi os roedd yn iawn i mi greu miwsig fideo bach i un o’i draciau.

“My Summer Car (Fy Nghar Haf)”

Gefais hwyl i wneud y fideo yma ond hefyd tua’r un amser wnesi colli hyder yn be oni trio neud a wnesi stopio (tan nawr) chwaragems.com.

Eto dim llawer i ddeud am y fideo yma heblaw oni gwybod yr eiliad welish’r gem yma oni awydd neud fideo ynglŷn ag ef. Mae’r gêm yn un wallgof, a ddylai’ rhewyn efo PC ac awydd trio rhywbeth gwahanol cael hwn o Steam.

Ar ddiwedd yr ail fideo mae yna music video lle gefais hwyl reit dda ar ei olygu.


Mae ef di bod reit therapeutic i mi sbïo nôl ac atgoffa fy hun oni cael hwyl reit dda weithiau ar y busnes neud fideos am gemau fideo. Gobeithio gwnewch roi golwg ar ambell fideo dwi di nodi uchod a chael unrhyw fath o bleser allan ohonynt!

FYI hefyd mi fyddai’n siarad am sdwff Studio Ghibli ar y wefan yma hefyd!

Mwy o stwff yn fuan!! 

Emrys